Uncategorized

5 posts

EV102 Wabakohvikus

Eesti Vabariigi sünnipäeval on Wabakohvik taas traditsiooniliselt varahommikul, pärast keskväljakul lipu heiskamist, avatud. Uksed hoiame lahti kell 7.45 – 11. Hommikupuder, kiluvõileivad, koogid, lõõts ja koos laulmine nagu ikka  🙂

Säästva renoveerimise avatud loengud Wabakohvikus

Alates 2019. detsembrist on Paide SRIK viinud Paide gümnaasiumis läbi säästva renoveerimise valikainet. Oleme teinud teooriatunde vana maja tervishoiu, soojustamise, traditsiooniliste krohvide ja värvide kohta, kuulanud Arhitektuurimuuseumi loengut Paidest pärit ehitusinsener August Komendandist aga korraldanud ka praktilisi töid: paber- ja savikrohvi kandmist roomatiga kaetud laudisseinale ning munaõlitempera värvi valmistamist.

Veebruaris on valikaine viimased tunnid, millest kolm toimuvad Wabakohvikus (Keskväljak 12, Paide) ning on avatud ka kõigile teistele, kel huvi ja võimalust kuulama tulla:

6. veebruaril kell 8.30-9.45 „Vana maja sisekujundus“ (Heli Aade)

13. veebruaril kell 8.30-9.45 „Vana aken“ (Rainer Eidemiller)

13. veebruaril on pärast valikaine tunde Wabakohvikus avatud kella 13ni ka Paide SRIKi nõustamistuba vanade majade omanikele.

20. veebruaril kell 8.30-9.45 „Vana ja uus linnaarhitektuur (Elo Kiivet).

12. novembri kogukonnaõhtusöök

12. novembril kell 18 toimub taas Wabakohvikus kogukonnaõhtusöök. Sel korral me ühiselt ei kokka, menüüs on Wabakohviku soojad toidud ja koogid. Pärast õhtusööki aga arutleme Paide vanalinna ja muinsuskaitse teemadel. Muinsuskaitseameti poolt on alustatud Eesti vanalinnade jaoks uute kaitsekordade väljatöötamist. Et see hästi õnnestuks, oodatakse kohalikke inimesi osalema ja oma mõtteid avaldama. Kui seni kehtivad muinsuskaitsealade põhimäärused on olnud kõik ühesugused ja seni on kehtinud samad reeglid ühtmoodi kõigile muinsuskaitseala hoonetele, siis nüüd soovitakse rohkem arvestada kohalike eripäradega.

Pärast kosutavat õhtusööki proovime koos sõnastada, mille poolest erineb Paide vanalinn teistest Eesti vanalinnadest ning mida just siin kaitsta tuleks; mis on senises korras olnud head, mis aga pole seni toiminud ja vajaks muutmist.

Kogukonnaõhtusöögil osalemiseks palun anda teada kas meiliaadressil wabakohvik@gmail.com või FB kommentaari või sõnumi teel.